SKU: DVD4078

Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space (DVD) () 日劇
 • Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space image 1
 • Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space image 2

Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space

 • Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space image 1
 • Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space image 2

Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space

 • Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space image 1
 • Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space image 2
 • 視頻規格
 • NTSC Widescreen
 • 音 頻
 • 日語
 • 字 幕
 • 英文 , 中文 , 馬來文
 • 光碟
 • DVD 光碟
 • 區碼
 • 區碼 All

 • 商品名稱 : Fujiko. F. Fujio no Parareru Supesu aka Fujiko F. Fujio no Parallel Space
 • 上架日期 : 2009年01月29日
 • 片數 : 2 片
 • 重量 : 190(g)

 • 劇情介紹

 • 劇情介紹