Fan Ru Hua

(China TV Series)
Fan Ru Hua (DVD) China TV Series
RM73.90

RM66.10

Add to Cart
 • Video
 • NTSC Fullscreen
 • Audio
 • Mandarin
 • Subtitle
 • Chinese
 • Disc
 • DVD Disc
 • Region code
 • Region code All
RM73.90   RM66.10    Add to Cart

 • Title : Fan Ru Hua / 布衣知縣 梵如花
 • Listing date : 27 Nov 2009
 • Disc Qty : 3 pcs
 • Weight : 230(g)

 • Synopsis
 • This is a China Version DVD Drama box set.

 • Synopsis
 • This is a China Version DVD Drama box set.