SKU: DVD5591

Handphone aka Cellphone (DVD) () China TV Series

Sold Out

 • Video
 • NTSC Widescreen
 • Audio
 • Mandarin
 • Subtitle
 • Chinese
 • Disc
 • DVD Disc
 • Region code
 • Region code All

Sold Out


 • Title : Handphone aka Cellphone
 • Listing date : 02 Nov 2010
 • Disc Qty : 2 pcs
 • Weight : 190(g)

 • Cast by
 • Chen Dao Ming , Wang Zhi Wen , Mei Ting , Liu Pei , Yu Ming Jia , Fan Ming , Ge Lan
 • Synopsis
 • Consist of complete eps 1-36.

 • Synopsis
 • Consist of complete eps 1-36.
Cast by
Chen Dao Ming
Wang Zhi Wen
Mei Ting
Liu Pei
Yu Ming Jia
Fan Ming
Ge Lan