SKU: DVD6310

Random House (DVD) (2007) China Movie

Sold Out

 • Video
 • PAL Fullscreen 4:3
 • Audio
 • Mandarin
 • Subtitle
 • Chinese
 • Disc
 • DVD Disc
 • Region code
 • Region code All

Sold Out


 • Title : Random House
 • Date of airing / In cinema : 2007
 • Listing date : 18 Aug 2011
 • Disc Qty : 1 pcs
 • Weight : 150(g)

 • Cast by
 • Hu Jun , Sheng Au Jun , Song Li Na , Sheng Bao Ping
 • Synopsis
 • 山河南北,烽火万里;沃野中原,兵灾连年。外有诸候之争霸,内有嫔刀之邀宠,大汉皇帝却依然风流不羁,寻花找乐。

  巍峨宫阙,歌舞莺燕,三千佳丽,爱及一声。失宠之皇后迭生歹念,既不能秽乱于宫廷,必将毒施于同侪!几次三番用计陷害妃子,却转手嫁祸他人。奸计未呈,阴谋复织,以致宫廷动荡,朝臣分崩,国事告急,十万铁甲兵临都城……

  汉皇迫于压力,责斥爱妃。妃子何辜,轻唱《离骚》:“众女嫉余之娥眉兮,谣家谓以善淫……”自尽以谢。诸大将奋死杀敌,其中有一白衣银铠者勇猛无俦,经一当万,敌军从中取帅首级,如探囊取物!此白衣将即为妃子入宫前恋人。双方大杀七天七夜,终在楚河摆开对垒……
   
  有后人唱:“妻子岂应关大计 英雄无奈是多情?”

 • Synopsis
 • 山河南北,烽火万里;沃野中原,兵灾连年。外有诸候之争霸,内有嫔刀之邀宠,大汉皇帝却依然风流不羁,寻花找乐。

  巍峨宫阙,歌舞莺燕,三千佳丽,爱及一声。失宠之皇后迭生歹念,既不能秽乱于宫廷,必将毒施于同侪!几次三番用计陷害妃子,却转手嫁祸他人。奸计未呈,阴谋复织,以致宫廷动荡,朝臣分崩,国事告急,十万铁甲兵临都城……

  汉皇迫于压力,责斥爱妃。妃子何辜,轻唱《离骚》:“众女嫉余之娥眉兮,谣家谓以善淫……”自尽以谢。诸大将奋死杀敌,其中有一白衣银铠者勇猛无俦,经一当万,敌军从中取帅首级,如探囊取物!此白衣将即为妃子入宫前恋人。双方大杀七天七夜,终在楚河摆开对垒……
   
  有后人唱:“妻子岂应关大计 英雄无奈是多情?”
Cast by
Hu Jun
Sheng Au Jun
Song Li Na
Sheng Bao Ping