SKU: KV40030

Jiang Hui Live Concert (DVD) (2013) Chinese Music
 • Jiang Hui Live Concert image 1
 • Jiang Hui Live Concert image 2

US$ 12.99

Add to Cart

Jiang Hui Live Concert

 • Jiang Hui Live Concert image 1
 • Jiang Hui Live Concert image 2

Jiang Hui Live Concert

 • Jiang Hui Live Concert image 1
 • Jiang Hui Live Concert image 2
 • Video
 • NTSC: Widescreen 16:9
 • Audio
 • Hokkien / Mandarin (TW)
 • Subtitle
 • Chinese
 • Disc
 • DVD Disc
 • Region code
 • Region All
US$ 12.99 Add to Cart

 • Title : Jiang Hui Live Concert
 • Also known as : Jody Chiang Live Concert
 • Date of airing / In cinema : 2013
 • Listing date : 08 May 2014
 • Disc Qty : 1 pcs
 • Weight : 150(g)
 • Production country : Taiwan

 • Synopsis
 • Tracklist:
  01. Opening
  02. 月落
  03. 等待舞伴
  04. 風醉雨也醉
  05. 酒後的心聲
  06. 探戈探戈
  07. 演袂落去
  08. 藝妓獨舞
  09. 今夜擱再想你
  10. 相思燈
  11. 廣東花
  12. 恨世生
  13. 苦海女神龍
  14. 憨阿嬤
  15. 落雨聲
  16. 夢中情
  17. 只有你
  18. 大船入港
  19. 落山風
  20. 不想伊
  21. 郊道
  22. 鼓聲若響
  23. 風吹的願望
  24. 台灣女人
  25. 女人的故事
  26. 當時欲嫁
  27. 炮仔聲
  28. 家後
  29. 甲你攬牢牢
  30. 唉呦唉呦
  31. 向前走
  32. 好膽你就來
  33. 藝界人生

 • Synopsis
 • Tracklist:
  01. Opening
  02. 月落
  03. 等待舞伴
  04. 風醉雨也醉
  05. 酒後的心聲
  06. 探戈探戈
  07. 演袂落去
  08. 藝妓獨舞
  09. 今夜擱再想你
  10. 相思燈
  11. 廣東花
  12. 恨世生
  13. 苦海女神龍
  14. 憨阿嬤
  15. 落雨聲
  16. 夢中情
  17. 只有你
  18. 大船入港
  19. 落山風
  20. 不想伊
  21. 郊道
  22. 鼓聲若響
  23. 風吹的願望
  24. 台灣女人
  25. 女人的故事
  26. 當時欲嫁
  27. 炮仔聲
  28. 家後
  29. 甲你攬牢牢
  30. 唉呦唉呦
  31. 向前走
  32. 好膽你就來
  33. 藝界人生