SKU: DVD3455

Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover (DVD) (2008) 日剧
 • Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover image 1
 • Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover image 2

Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover

 • Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover image 1
 • Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover image 2

Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover

 • Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover image 1
 • Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover image 2
 • 视 频
 • NTSC Widescreen
 • 音 频
 • 日语
 • 字 幕
 • 英文 , 中文 , 马来文
 • 光碟
 • DVD 光碟
 • 区码
 • 区码 All

 • 商品名称 : Hachimitsu to Kuroba aka Honey and Clover
 • 集数 : 全1-11集完整版
 • 电视台 / 电影制作 : 日本ese Fuji TV
 • 上映 / 播送日 : 2008年
 • 上架日期 : 2008年03月30日
 • 片数 : 3 片
 • 重量 : 230(g)

 • 剧情介绍
 • Consits of episode 1 to 11 complete TV series.

 • 剧情介绍
 • Consits of episode 1 to 11 complete TV series.