SKU: WD10184

12th Korea-China Music Festival 2010 (DVD) () 韩国音乐视频
 • 12th Korea-China Music Festival 2010 image 1
 • 12th Korea-China Music Festival 2010 image 2

12th Korea-China Music Festival 2010

 • 12th Korea-China Music Festival 2010 image 1
 • 12th Korea-China Music Festival 2010 image 2

12th Korea-China Music Festival 2010

 • 12th Korea-China Music Festival 2010 image 1
 • 12th Korea-China Music Festival 2010 image 2
 • 视 频
 • NTSC Widescreen
 • 音 频
 • 韩语, 华语
 • 字 幕
 • 韩文
 • 光碟
 • DVD 光碟
 • 区码
 • 区码 All

 • 商品名称 : 12th Korea-China Music Festival 2010
 • 上架日期 : 2011年07月07日
 • 片数 : 1 片
 • 重量 : 150(g)

 • 剧情介绍

 • 剧情介绍