SKU: WD10196

SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting (DVD) (2011) 韩国音乐视频
 • SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting image 1
 • SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting image 2

SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting

 • SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting image 1
 • SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting image 2

SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting

 • SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting image 1
 • SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting image 2
 • 视 频
 • NTSC
 • 音 频
 • 韩语
 • 字 幕
 • 韩文, 英文
 • 光碟
 • DVD 光碟
 • 区码
 • 区码 All

 • 商品名称 : SS501 Kim Hyun Joong - Special Fan Meeting
 • 上映 / 播送日 : 2011年
 • 上架日期 : 2011年08月22日
 • 片数 : 1 片
 • 重量 : 150(g)

 • 剧情介绍
 • Disc 1:
  Play : The Fanmeeting
  01. 고맙다
  02. 내 머리가 나빠서
  03. 제발 잘해줘
  04. U R MAN (SS501)
  05. 내 머리가 나빠서(SS501)
  06. 애인 만들기(SS501)
  07. DEJA VU (SS501)

  Special : Talk : Time
  01. 꽃남 Q&A
  02. 현중의 기타 솔로
  03. TALK TIME 1
  04. 행복이란
  05. TALK TIME 2

 • 剧情介绍
 • Disc 1:
  Play : The Fanmeeting
  01. 고맙다
  02. 내 머리가 나빠서
  03. 제발 잘해줘
  04. U R MAN (SS501)
  05. 내 머리가 나빠서(SS501)
  06. 애인 만들기(SS501)
  07. DEJA VU (SS501)

  Special : Talk : Time
  01. 꽃남 Q&A
  02. 현중의 기타 솔로
  03. TALK TIME 1
  04. 행복이란
  05. TALK TIME 2