SKU: WD10304

BIGBANG The Collection (DVD) (2011) 韩国音乐视频
  • BIGBANG The Collection image 1
  • BIGBANG The Collection image 2

BIGBANG The Collection

  • BIGBANG The Collection image 1
  • BIGBANG The Collection image 2

BIGBANG The Collection

  • BIGBANG The Collection image 1
  • BIGBANG The Collection image 2
  • 视 频
  • NTSC / PAL
  • 音 频
  • 韩语
  • 字 幕
  • 中文, 英文, 日文, 韩文
  • 光碟
  • DVD 光碟
    12-disc set
  • 区码
  • Region All

  • 商品名称 : BIGBANG The Collection
  • 上映 / 播送日 : 2011年
  • 上架日期 : 2012年10月15日
  • 片数 : 12 片
  • 重量 : 510(g)
  • 制作国家 : Korea

  • 剧情介绍
  • This is a collection box set includes:
    1. BigBang Second Live Concert
    2. BigBang Global Warning Tour
    3. BigBang Live Concert Big Show 4
    4. BigBang Stand Up Tour 08'
    5. BigBang Electric Love Tour 2010
    6. BigBang Live Concert Big Show 2010
    7. BigBang Show 2011
    8. BigBang MNet Soundplex 2011

  • 剧情介绍
  • This is a collection box set includes:
    1. BigBang Second Live Concert
    2. BigBang Global Warning Tour
    3. BigBang Live Concert Big Show 4
    4. BigBang Stand Up Tour 08'
    5. BigBang Electric Love Tour 2010
    6. BigBang Live Concert Big Show 2010
    7. BigBang Show 2011
    8. BigBang MNet Soundplex 2011