SKU: WD10304

BIGBANG The Collection (DVD) (2011) 韩国音乐视频
 • BIGBANG The Collection image 1
 • BIGBANG The Collection image 2

BIGBANG The Collection

 • BIGBANG The Collection image 1
 • BIGBANG The Collection image 2

BIGBANG The Collection

 • BIGBANG The Collection image 1
 • BIGBANG The Collection image 2
 • 视 频
 • NTSC / PAL
 • 音 频
 • 韩语
 • 字 幕
 • 中文, 英文, 日文, 韩文
 • 光碟
 • DVD 光碟
  12-disc set
 • 区码
 • Region All

 • 商品名称 : BIGBANG The Collection
 • 上映 / 播送日 : 2011年
 • 上架日期 : 2012年10月15日
 • 片数 : 12 片
 • 重量 : 510(g)
 • 制作国家 : Korea

 • 剧情介绍
 • This is a collection box set includes:
  1. BigBang Second Live Concert
  2. BigBang Global Warning Tour
  3. BigBang Live Concert Big Show 4
  4. BigBang Stand Up Tour 08'
  5. BigBang Electric Love Tour 2010
  6. BigBang Live Concert Big Show 2010
  7. BigBang Show 2011
  8. BigBang MNet Soundplex 2011

 • 剧情介绍
 • This is a collection box set includes:
  1. BigBang Second Live Concert
  2. BigBang Global Warning Tour
  3. BigBang Live Concert Big Show 4
  4. BigBang Stand Up Tour 08'
  5. BigBang Electric Love Tour 2010
  6. BigBang Live Concert Big Show 2010
  7. BigBang Show 2011
  8. BigBang MNet Soundplex 2011